Bericht

8-1-2017 | Gelukzoekers

Beste vrienden,

Om te beginnen pak ik even terug wat ik in de toelichting op de dienst stelde:
We wensen elkaar voordat het nieuwe jaar zijn intrede doet graag geluk toe.
We wensen het elkaar, maar maakt dat ons ook tot gelukszoekers?
En waar zijn we dan naar op zoek?
Allereerst is het dan gewoon handig om eens te luisteren naar wat Van Dale zegt over de betekenis van dat begrip “geluk”.
Namelijk ten eerste:
“een gunstige loop van omstandigheden; voorspoed”
En ten tweede:
“Een aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt”

 

Nu, dat is nog simpel, maar zijn we er dan?
Ik ben nog eens even te rade gegaan in mijn lesboek voor filosofie:
Daar vinden niet zozeer de betekenis maar de uitleg, uitgaande van het begrip “waarde”.
Waarden kunnen onderverdeeld worden in instrumentele en intrinsieke waarden.
Een intrinsieke waarde is een waarde die op zichzelf waardevol is en niet om iets anders nagestreefd wordt. “Geluk” is het bekendste voorbeeld van een intrinsieke waarde. Maar om gelukkig te worden heb je allerlei andere waarden nodig en dat zijn de instrumentele waarden.
Dus een situatie van geluk kan alleen bereikt worden als we er zelf invulling aan geven.
De tekst van Domela Nieuwenhuis aan de binnenzijde van de kaart in uw liturgie, geeft aan aan welke invulling hij denkt.
“Leven en laten leven, denken en laten denken, doe en laten doen – als dàt ’s levens stelregel wordt, dan heeft en geeft ieder vrijheid en het geluk is verzekerd.”
            
Een tekst die in zekere zin in de buurt komt van de wijze waarop Jezus in zijn Bergrede spreekt over geluk.
Wij maken kennis met de grondhouding van Jezus, in zijn spreken en in zijn doen.
In de verbinding van spreken en doen, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De grondhouding van onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid die er tussen mensen moet zijn.
Maar hier is ook sprake van zijn grondhouding van zijn onvoorwaardelijke trouw aan de Eeuwige,
onlosmakelijk verbonden met mensen.
zonder enige morele instructie, laat hij de mens delen in die levenshouding.

 

En Jezus spreekt en geeft zijn invulling aan het begrip “geluk”.
Niet zomaar een toespraak met tijdelijk karakter maar de belofte van het Rijk van God dat verbonden wordt aan een eigenschap of een deugd die mensen in het leven moeten tonen.
Geen “labels” voor mensen aan wie hij een voorkeur geeft,
Maar wegwijzers naar geluk.
Geen morele instructies, maar grondhoudingen van de mens in zijn of haar bestaan.

 

Arm van geest: Zonder vooroordelen, zonder waarde-oordelen, een geest die bereid is keer op keer de eigen mening te herzien.

Zachtmoedigheid: een houding die aangenomen wordt tegenover een ander
in de overtuiging in het gelaat van de ander die ander met de hoofdletter te kunnen herkennen.

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid: gericht op het tekort eraan als een persoonlijk levensbelangrijk tekort.

 

En Jezus sprak en spreekt, recht tot ons hart, niet vertederend maar oproepend, doordringend,
Ieder tekort aan zachtmoedigheid, gerechtigheid is ons eigen tekort.
In onszelf maar ook in de herkenning of erkenning van hen die dit alles nastreven.

 

En Jezus sprak en spreekt: tegen de waan van de tijd, tegen de regelgeving
die mensen op hun plaats houdt,
tegen de macht van de orde die onderdrukking bracht en brengt,
woorden die rammelen aan de macht van de sterksten, de hoogsten

 

Jezus sprak en spreekt in een politiek statement
Hij spreekt tegen, is tegendraads, geeft ruimte, geeft adem, geeft liefde en geeft daarmee de weg aan tot de ultieme beleving van geluk.
Leert de grondhouding van gelijkwaardigheid
leert ons te vertrouwen op onszelf en op elkaar

 

En Soren Kierkegaard schreef:
“Het is eigenlijk best simpel. De Bijbel is makkelijk te begrijpen.
Maar wij christenen houden onszelf en anderen voor de gek. We doen alsof we hem niet begrijpen. Want we snappen heel goed dat dat betekent dat we anders moeten gaan leven.
Luister naar Jezus en bedenk wat er gebeurt als je zijn woorden werkelijk in praktijk gaat brengen”.

 

En wij, wij zijn hier.
Als we maar willen luisteren, betrokken willen worden en blijven bij dat statement, inzien wat Hij er mee bedoelt.
Pelgrims mogen we zijn, op weg gaan, geluk zoeken en geven
Het laten gebeuren in onszelf, en niet voorbij gaan aan hoe het in een ander gebeurt,
diep in ons eigen hart kijken en in het hart van de ander
zoeken naar de instrumentele waarden die het geluk verzekeren.
            
En,  zoals de Duitse actrice Käthe Hack, die leefde van 1897 tot 1986, het zo treffend onder woorden brengt:
“Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan”.

Hoe? Daarover zullen we straks ieder nadenken en kunnen we het onder woorden brengen.

 

Amen

Monique van Zoest

Geschreven: zondag 29 januari 2017 13:32
+