Bericht

Cuperusfonds

Naam: Vereniging Het fonds Cuperus.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN): 816435133

Post secretaris: Langhoven 56, 6721 SJ Bennekom

De doelstelling van de vereninging:
De vereniging het Fonds Cuperus (1913) heeft als doelstellingen:

- Het beheren en versterken tot meerdere zekerheidsstelling van het honorarium en de pensioenpremies van de eigen predikant van de Doopsgezinde Gemeente voor Wageningen en omstreken te Wageningen

- Het op verzoek van de Kerkenraad doen van schenkingen aan deze Doopsgezinde Gemeente. Het bestuur van het Fonds besluit daartoe jaarlijks welk bedrag uit de opbrengsten uit beleggingen van het Fonds hiervoor beschikbaar gesteld wordt.


De hoofdlijnen van het beleidsplan: zie pdfdocument hoofdlijnen beleid Cuperus.

Functie en namen van bestuurders   
- Arjaan Heimans van den Bergh, voorzitter
- Ireen de Boer, secretaris
- Arjen Schots, penningmeester

Beloningsbeleid: Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten (indien van toepassing).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie pdfactiviteitenverslag Cuperus

Een financiƫle verantwoording: zie pdfJaarrekening Cuperusfonds 2013

+