Volwassenen

Geschreven: woensdag 01 April 2015 23:19

Naast de zondagse vieringen is er een ruim aanbod aan bijeenkomsten voor volwassenen. Het zijn plaatsen waar geleerd en gedeeld wordt. Het gaat om hoofd en hart. Altijd is er ruimte jouw levensverhaal te verbinden met andere verhalen. Sleutelwoorden voor al ons groepswerk zijn ontmoeting, verdieping en inspiratie.

 

VRIS-groepen (Vrouwen Reflectie Inspiratie Samenkomst)

Er zijn VRIS-groepen voor vrouwen tussen de 30 en de 95 jaar. Zij komen in generatie-groepen samen. Er is ook een VRIS-mix groep waarin vrouwen van verschillende leeftijden samenkomen. Vanuit verschillende invalshoeken worden levensthema’s verkend en verdiept. VRIS is: Tijd voor jezelf, je laten verrassen, deelgenoot worden.

 

MARS-groepen (Mannen Actief in Reflectie en Spiritualiteit)

Ook de mannen in onze gemeente komen in verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. MARS is: Tijd voor traditie en reflectie, eigen inzichten en ervaring.

 

Bijbelkring

Tien keer per jaar op de eerste donderdag van de maand is er een gesprek rond een Bijbeltekst of notie. We lezen gedurende enkele maanden een Bijbelboek, dat we in overleg met elkaar uitkiezen We hebben oog voor het eigene van de teksten, de bijbelhistorisch en theologische achtergronden en dwarsverbanden en maken geregeld doorkijkjes naar het heden.

 

Leerhuisgroep

De leerhuiskring is een op studie-en gespreksgroep. De deelnemers komen maandelijks samen rond een van te voren gelezen tekst.

 

Literatuurkring

De literatuurkring bespreekt twee keer per jaar een boek. Het betreft veelal een actuele roman. De titels worden in gezamenlijk overleg gekozen. De data staan vermeld in de agenda.

 

Inspiratieavonden

Maandelijks is er een inspiratieavond voor iedereen die geïnteresseerd is en/of voor mensen die voor een VRIS/MARSgroep inspiratie zoeken. De thema’s en data staan vermeld in de agenda

 

Kunst en poëzie

Op vier woensdagmiddagen kijken we samen in alle rust naar kunst of lezen we poëzie. We wisselen kijk- en leeservaringen uit en laten ons inspireren door de schoonheid van de beelden en de teksten.

 

Lectio Divina

Op de tweede dinsdag van de maand lezen we volgens de eeuwenoude Lectio Divina teksten uit de Bijbel of van mystici. Er is een ochtend en een avondgroep. De data staan vermeld in de agenda.

 

Meditatie midden in de week

Op woensdag midden in de week kunt u even op adem komen en meedoen aan mindfulnessmeditatie in de kosterij. Van harte welkom tussen 11.30-12.15. Elke week, behalve schoolvakanties.

+