Jeugd

Geschreven: donderdag 06 December 2012 13:31

Bij de geboorte van de kinderen

In de Arboretumkerk kunnen ouders in een speciale viering hun dankbaarheid voor de geboorte van hun kind uitspreken te midden van familie, vrienden en de gemeente. Deze viering wordt in een aantal bijeenkomsten voorbereid, samen met de predikant en andere ouders. De gemeente heet de kinderen van harte welkom en belooft de ouders bij te staan waar het passend en gewenst is.

 

Oppas voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en Kiezeltjes (3-6 jaar)

Op de 2e en 4e zondag van de maand is er oppas voor de allerkleinsten (0-3 jaar) en komen de Kiezeltjes (kinderen van 3-6 jaar) samen in de Tuinzaal. Ze zijn vanaf 9.45 welkom in de Tuinzaal, vlak naast de kerkzaal.

Er is een vaste volgorde waar de kinderen zich veilig bij voelen: de kinderen gaan in de kring zitten, er wordt een kaars aangestoken en een lied gezongen: “Dag vlam, dag bloem, dag doos”. In de doos zit elke keer een ander voorwerp, dat te maken heeft met het thema van de ochtend en met het prentenboek dat samen bekeken en voorgelezen wordt. Thema’s zijn bijvoorbeeld vertrouwen, alleen of samen zijn, vriendschap, groeien en vrolijk of juist verdrietig zijn. Na het verhaal gaan de kinderen spelen of knutselen.

Aan het eind van de viering van de grote mensen komen de Kiezeltjes samen met de allerkleinste kinderen in de kerk. Daar kunnen ze voorin zitten, op een bankje of op schoot bij de oppas, of bij papa of mama gaan zitten. Zo kunnen ze het slot van de viering meemaken en meezingen met het zegenlied.

De methode die voor de vieringen van de kiezeltjes wordt gebruikt heet “Kom in de kring” en is ontwikkeld door Corien van Ark. De leiding van de Kiezeltjes is in handen van Veerle Gorseman en Marijn Kool. Er is altijd extra oppas aanwezig.

 

Kinder- en tienerkring (7-12 jaar)

Op de 2 e en 4 e zondag van de maand is er een apart programma voor kinderen (6-9 jaar) en tieners (10-12 jaar). De kinderen komen eerst mee naar de kerk en maken het begin van de viering van de volwassenen mee. Daarna gaan ze naar hun eigen ruimte. De indeling van de groepen is gebaseerd op leeftijd en ontwikkeling. Hoewel het uitgangspunt in beide groepen gelijk is, kunnen de thema’s die aan de orde komen verschillen. Dat uitgangspunt is in beide kringen de methode Godly Play. Deze methode biedt kinderen de mogelijkheid om op een aandachtige en kunstzinnige manier in aanraking te komen met verhalen uit de christelijke traditie. Daarna kunnen ze, individueel of in groepjes, met allerlei uitnodigende materialen de inhoud van het verhaal verwerken. Er wordt gespeeld, gebouwd en geknutseld. De begeleiding is in handen van vaste koppels van twee begeleiders per kring.

Contactpersoon voor de kinder- en tienerkring is Gert Jan Veldwisch. De predikante en de jeugdwerkers van de Arboretumkerk fungeren als adviseurs op de achtergrond.

 

Jongeren

De Arboretumkerk telt drie jongerengroepen die eens per maand op zondag eind van de middag (17.30-20.00) samenkomen: DREK 12-14, JOIN(t) 14-15 en SOEP 16-19. De eerste twee groepen beginnen samen met een zelf klaargemaakte maaltijd en gaan daarna uiteen. SOEP komt op een andere zondag bij elkaar. In deze groep beginnen we met een bord soep, die door een van de deelnemers is klaargemaakt.

In DREK en JOIN(t) gaat het in de eerste plaats om elkaar - en jezelf - op een ongedwongen manier leren kennen en ervaringen met elkaar te delen. Veiligheid, gezelligheid en verdieping komen hier samen in gesprekken over thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en door spel, creativiteit en een ‘slijpen’ aan de verhalen uit de Bijbelse traditie. Aan het eind van het seizoen organiseren de jongeren een actie voor een goed doel.

In SOEP gaan we een laagje dieper en bespreken we thema’s en levensvragen die door de jongeren zelf worden aangedragen. Er is een moment dat de jongere ook deze laatste groep is ontgroeid. Tijdens een kleine pelgrimage maken we creatief de balans op, waarna we tijdens een door de ouders voorbereide maaltijd samen met de jongeren en hun ouders terugblikken op hun gezamenlijke Arboretumtijd. Het afscheid zelf markeren we in een viering op de laatste zondag voor de zomervakantie. Met een passend ritueel en een symbolisch cadeau zwaaien we hen uit.

 

De leiding is in handen van de jeugdwerkers Jorn den Hertog en Nienke Fousert-Leendertse, in samenwerking en ouders van kinderen/ jongeren uit de gemeente en in overleg met de predikant.

 

Filmpje jeugdwerkers voor Pinksteren 2020

Bekijk hier het filmpje dat de jeugdwerkers Nienke en Jorn voor Pinkersten 2020 hebben gemaakt: Suffie en Duffie en het onzichtbare.

+