Groepswerk

Geschreven: woensdag 01 April 2015 21:19

 

Naast de zondagse vieringen is er een ruim aanbod aan bijeenkomsten voor volwassen. Hier wordt volop gebruik van gemaakt. Het zijn plaatsen waar geleerd en gedeeld wordt. Het gaat om hoofd en hart. Altijd is er ruimte jouw levensverhaal te verbinden met andere verhalen. Sleutelwoorden voor al ons groepswerk ontmoeting, verdieping en inspiratie.

 

VRIS-groepen (Vrouwen Reflectie Inspiratie Samenkomst). Er zijn VRIS-groepen voor vrouwen tussen de 30 en de 95 jaar. Zij komen in vijf generatie-groepen samen. Vanuit verschillende invalshoeken worden levensthema’s verkend en verdiept. VRIS is: Tijd voor jezelf, je laten verrassen, deelgenoot worden. Begeleiding: onze pastor.

 

MARS-groepen (Mannen Actief in Reflectie en Spiritualiteit). Dit seizoen zijn er twee groepen voor mannen; één groep voor 30-45 jarigen en een groep voor de zestigers. MARS is: Tijd voor traditie en reflectie, eigen inzichten en ervaring. Begeleiding: onze predikant.

 

Bijbelkring Tien keer per jaar op een dinsdagmorgen is er een gesprek rond een Bijbeltekst of notie. Soms volgen we de lezingen van de zondag, soms trekken we een eigen spoor. We hebben oog voor het eigene van de teksten, de achtergronden en dwarsverbanden en maken geregeld doorkijkjes naar het heden. Begeleiding: onze predikant

 

Leerhuisgroep De leerhuiskring is een op studie-en gespreksgroep. De deelnemers komen maandelijks samen rond een van te voren gelezen tekst.

 

Literatuurkring De literatuurkring bespreekt twee keer per jaar een boek. Het betreft veelal een actuele roman. De titels worden in gezamenlijk overleg gekozen.

+