Bericht

studenten

Het studentenwerk van onze gemeente  vindt plaats in samenwerking met het Studentenplatform & Chaplaincy. Dit voor studenten met uiteenlopende godsdienstige of levensbeschouwelijke achtergrond. SP&C wil vanuit christelijke gastvrijheid een open plaats en ruimte bieden voor ontmoeting op het gebied van levensbeschouwing, zingeving en maatschappij en richt zich daartoe op vorming, reflectie en bezinning.
Vanuit de deelnemende kerken is ook onze voorganger als studentenpastor werkzaam. Meer info: www.spc-intheworld.nl

 

Spirit in je leven! (18-25)  (woensdagavond)

Wat helpt je om bewust je leven te leven? Wat doet er voor jou echt toe? Het werkt om zulke vragen met elkaar rond een grote pan soep vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. We putten hiervoor uit onze eigen ervaring en uit het boek Spirit, de weg van bezieling, waarin studenten aan het woord komen over o.a. vriendschap, succes, geluk en creativiteit. Daarnaast maken we gebruik van de wijsheid en levenskunst van verschillende levensbeschouwelijke tradities zoals christendom, boeddhisme, jodendom en humanisme. Een deelnemer vatte Spirit op de volgende manier samen: “Prikkelende vragen, een stel luisterende oren, openheid, diversiteit, gezelligheid en samen zoeken naar de kern”.
Nieuwsgierig geworden? Schuif dan gezellig een avond aan! We komen één keer in de drie weken op woensdag samen van 18.00 tot 20.00.

 

Internationale Taizé vieringen (2e maandag van de maand)

Vanaf vorig seizoen vinden de maandelijkse internationale Taizé vieringen van het Student Platform & Chaplaincy (SP&C) plaats in onze kerk. Telkens op de tweede maandag van de maand om acht uur ’s avonds.

 

International Student Church (1e + 3e zondag v/d maand)

Vanaf vorig seizoen vinden ook de internationale Engelstalige vieringen van de International Student Church plaats in onze kerk en wel op de eerste en derde zondag van de maand. De voertaal is Engels en tijd van aanvang 12.00 uur. Meer informatie via de website: www.studentchaplaincy.nl


+