Bericht

Zang en muziek

Op de 2e en 4e zondag leiden onze pastor en predikant de viering. Naast de pianist en/of organist is er ook gelegenheidskwartet. Mensen met een goede stem studeren zelfstandig een of meerdere liederen in. Voorafgaand aan de viering is er een repetitie. Met begeleiding van de pianist probeert het kwartet één stem te worden. Een leuk en spannend experiment.

 

Ook is er gelegenheid voor mensen met een passie voor een muziekinstrument om tijdens een viering een bijdrage te leveren.

 

Het Nieuwe Liedboek wordt op verschillende woensdagen zingend verkend onder leiding van een cantor en pianist.

+