Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

"

Zondag 23 juni 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg

Stichting Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.arboretumkerk.nl August Faliseweg 22 6703 AS Wageningen

Voor vragen kunt u terecht bij Esther van Hoeve. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid, vriend of kennismaker bent van onze kerk, omdat u een arbeidscontract hebt of ingehuurd wordt als freelancer/zzp-er en/of een schenkingsovereenkomst aangaat. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- godsdienst of levensovertuiging. Dit geldt alleen voor de leden die Doopsgezind zijn en/of  lid van Vrijzinnigen Nederland. Deze informatie wordt gebruikt om de afdracht naar de landelijke organisaties Algemene Doopsgezinde Sociëteit en/of Vrijzinnigen Nederland te bepalen.

- burgerservicenummer (BSN). Dit is alleen van toepassing voor mensen die worden ingehuurd als freelancer/zzp-er.

- beeldmateriaal waar kennismaker, vrienden en leden op staan. Beeldmateriaal wordt op basis van toestemming gebruikt in: de Tweeklank, de website, een rolodex met foto’s die in de kerk staat tijdens diensten en het smoelenboek op het gesloten deel van de website (achter een inlog).

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar incl. beeldmateriaal.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van u zelf of ouders/voogd beeldmateriaal hebben gebruik van u of van een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.

- Verzenden van de Tweeklank en nieuwsflits.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om u uit te nodigen voor een specifieke activiteit of een afspraak te maken voor een pastoraal gesprek.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en andere activiteiten of u op de hoogte te stellen van een belangrijke gebeurtenis.

- Om correspondentie en eventueel de Tweeklank per post bij u te bezorgen en om u te kunnen bezoeken.

- Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/vrijwilliger van Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Alle persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het opzeggen van het lidmaatschap of na overlijden. Wanneer de desbetreffende persoon of nabestaande hier bezwaar tegen heeft worden gegevens direct verwijderd. Dit kunt u aangeven bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg gebruikt alleen elektronische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen we telefonisch contact met u op. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Arboretumkerk - Vrijzinnig op weg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

+