Bericht

uitgangspunten

De afgelopen jaren hebben wij ons als samenwerkende geloofsgemeenschappen verdiept in onze gezamenlijke identiteit en spiritualiteit. Dit heeft geresulteerd in een visie en in de zeven woorden. Inmiddels zijn wij er aan toe om kort onze uitgangspunten te formuleren voor onszelf en voor belangstellende nieuwkomers. Deze zullen ons verder helpen om te laten zien waar wij voor staan en gaan.


Wie zijn wij?

Wij zijn een groeiende kring van mensen die samen vorm en inhoud willen geven aan ons verlangen naar inspiratie, naar bezinning en bezieling voor mensen van alle leeftijden. Onze gemeenschap heeft haar wortels in de doopsgezinde traditie die teruggaat naar de reformatie van de 16e eeuw. Ook weet zij zich verbonden met het vrijzinnig-protestantisme van de 19e eeuw.


Wat hebben wij nodig?

We zijn ons ervan bewust dat geloven, religie en spiritualiteit voor ons een basisbehoefte is. We hebben een plek nodig om even stil te staan en aangereikt te krijgen waar we anders niet zo snel voor open zouden staan. Zonder geestelijke voeding raken wij in onze haastige wereld uitgeput. Hier aandacht voor hebben helpt ons om ons leven te leven zeker wanneer dit lastig is.


Wat hoort voor ons bij elkaar?

Voor ons horen deze drie bij elkaar: het geheim van de Eeuwige, jij en ik. In ons verlangen naar de Bron van het leven komen we onze eigenheid op het spoor en ontdekken we tegelijk de waarde van verbondenheid met elkaar. Juist in die samenhang komen wij tot onszelf. De liefde voor God, de naaste en onszelf zijn zo ook voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Uit welke bron putten wij?

We gebruiken de verhalen, inzichten en wijsheid uit de joods-christelijke traditie. Deze inspireren ons en geven ons richting. Wij zien de waarde van de verschillende levensbeschouwelijke tradities die onze wereld kent. Om tot verdere verdieping te komen kiezen wij bewust voor deze weg die ons bij uitstek is voorgeleefd door Jezus van Nazareth.


Wat doen we en waarom?

We geven met elkaar gestalte aan samen vieren, samen leren en activiteiten in groter en kleiner verband. Beleving, creativiteit, humor, verbeelding en gesprek staan hierin centraal. We zijn gericht op het handen en voeten geven aan onze spiritualiteit in het dagelijks leven. Gaandeweg komen zo ieders talenten aan het licht. Zo groeien wij in vertrouwen en verantwoordelijkheid, maar ook in eigenzinnigheid en lef.


Hoe doen we dit?

We zijn alert op een klimaat van openheid en betrokkenheid. We hechten aan oprechtheid en gastvrijheid, respect en zelfreflectie. We beseffen dat wij binnen de gemeente aan de ene kant veel gemeen hebben, maar aan de andere kant ook heel eigen en anders zijn. Ook die verschillen tussen mensen willen we vruchtbaar maken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om met tijd, energie en geld onze gemeenschap draaiende te houden.


Op weg naar morgen?

Samen kunnen we een verschil maken en bijdragen aan een vreedzame en duurzame samenleving. De komende jaren willen we deze uitgangspunten verder gestalte geven. In een snel veranderende wereld kiezen we bewust voor hedendaagse vormen van bezinning, voor versterking van onze gemeenschap en om anderen te laten zien wat ons beweegt. 

 

+