Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 7 juli 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Organisatie

De Arboretumkerk kent een horizontale organisatie. Wij gaan met elkaar om op basis van afspraken, vertrouwen, respect en open communicatie (met ruimte voor feedback). Het bestuur is samen met de predikant erantwoordelijk voor de organisatie en het dagelijkse reilen en zeilen. De leden worden actief betrokken bij de besluitvorming door het bestuur (onder meer tijdens het Arboretumberaad), zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Voor het Arboretumberaad, twee keer per jaar, worden alle leden en vrienden uitgenodigd. Het is de plaats waar we met elkaar van gedachten wisselen over inhoudelijke en materiële thema’s, met als doel de voortgang en ontwikkeling van de Arboretumkerk.

 

De Arboretumkerk stimuleert actieve participatie en betrokkenheid door alle leden. Iedereen draagt zijn steentje bij met talent, tijd, geld en/of energie om onze gemeenschap te laten bloeien. Wij zijn daartoe effectief georganiseerd door middel van acht taakgroepen, die ondersteuning bieden aan het bestuur en pastoraal team. Leden en vrienden worden gevraagd voor een taak (wat) en binnen kaders vrijgelaten bij de uitvoering van hun taak (hoe). Wij stimuleren eigen inbreng door leden, met ruimte voor authenticiteit.

 

organisatie arboretumkerk

 

De acht Taakgroepen hebben ieder een aandachtsgebied met eigen verantwoordelijkheden:


·       Taakgroep Gebouw buigt zich over het onderhoud van het gebouwencomplex
·       Taakgroep Jeugd draagt zorg voor het jeugd- en jongerenwerk
·       Taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de organisatie van de zondagse vieringen
·       Taakgroep Wereld is ons gezicht naar buiten zoals ook onze rol in de maatschappij
·       Taakgroep Info verzorgt de interne en externe communicatie
·       Taakgroep Basis verzorgt met name de kosterdiensten
·       Taakgroep Contact is verantwoordelijk voor ons uitgebreide wijkwerk

·       Taakgroep Vorming geeft begeleiding aan de diverse kringen voor inhoudelijke verdieping

 

+