Bericht

Organisatie

Wij kennen een horizontale organisatie. Een overlegcultuur is, even als openheid en respectvol omgaan met elkaar, vanzelfsprekend. Het bestuur is samen met het pastoraal team verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen. Voor de beraadsavonden, minimaal 2 keer per jaar, wordt iedereen uitgenodigd. Het is de plaats waar we met elkaar van gedachten wisselen over inhoudelijke en materiële zaken met het oog op de voortgang en ontwikkeling van de Arboretumkerk.
 
Ter ondersteuning van het bestuur en pastoraal team zijn acht Taakgroepen actief. Elke taakgroep heeft een aandachtsgebied met eigen verantwoordelijkheden. Twee voorbeelden ter illustratie: Taakgroep Gebouw buigt zich over onderhoud van het gebouwencomplex. Taakgroep Jeugd draagt zorg voor de continuïteit van het jeugd- en jongerenwerk; zij is een bedding voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. In de Arboretumkerk kun je naar talent en mogelijkheden een steentje bijdragen. Met elkaar maken wij deze plek mogelijk.

Taakgroepen

+