Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 7 juli 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Algemene gegevens

 

ANBI naam: Stichting steunfonds Cuperus-Dufour

Postadres: Kraatsweg 10A, 6721 NS Bennekom

Telefoon: 0619354456

E-mail: telefonisch opvraagbaar

RSIN: 816435133

KvK: 40119720

Bankrekening: NL30 TRIO 0197 9323 63

Download hier: Standaard ANBI publicatie boekjaar 2023

 

Het Steunfonds Cuperus-Dufour kan financiële middelen ter beschikking stellen aan de Stichting Arboretumkerk voor de volgende doelen:

Onderhoud gebouw en inventaris.  

Honorarium en pensioen predikant.

Dit gebeurt n.a.v. een verzoek vanuit het bestuur van de Arboretumkerk. De aanvraag dient een concreet doel aan te geven. In de afgelopen jaren is er bijv. een lening verstrekt t.b.v. het vernieuwen van de geluidsinstallatie, en is er door het steunfonds bijgedragen aan het traktement van de predikant in de financieel lastige corona-periode. 

 

Het streven is om het stamvermogen van het fonds op de lange termijn intact te houden en schenkingen aan de Arboretumkerk te doen uit de opbrengst van het vermogen voor zover dat niet nodig is om de koopkracht van het stamvermogen te behouden. Het stamvermogen is ontstaan uit enkele legaten en wordt aangevuld met ontvangen schenkingen, legaten etc. 

 

Het Steunfonds Cuperus-Dufour is een vermogensfonds en doet geen actieve fondswerving, om te voorkomen dat de fondswerving t.b.v. de Arboretumkerk zelf negatief wordt beïnvloed. Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn echter welkom. Daarmee wordt de positie van het fonds sterker en komen er meer mogelijkheden om de Arboretumkerk te ondersteunen. Het steunfonds is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI. Schenkingen zijn daarom fiscaal aantrekkelijk en bij een legaat of erfstelling hoeft het steunfonds geen erfbelasting te betalen.

 

Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter: Arjen Schots 

Secretaris: Jantine van de Watering-Geesink

Penningmeester: Bram Schimmel 

Lid: Menno Vinke

Lid: Dieneke de Groot

 

+