Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

"

Zondag 23 juni 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Periodieke giften: geven met meer belastingaftrek voor uw gift

DOWNLOAD DE IN TE VULLEN OVEREENKOMST VOOR PERIODIEKE GIFT AAN DE ARBORETUMKERK

 

Als je een gift voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke gift, kun je deze volledig aftrekken van de belasting, zonder drempel voor giften. Dit gaat via een onderhandse akte, en hoeft niet via de notaris.

Voor giften die je telkens eenmalig doet, zijn deze giften pas aftrekbaar bover 1 % van je inkomen, maar met een periodieke gift geldt deze drempel niet. Daardoor krijg je meer belastingaftrek. De belastingdienst geeft een korting op je belasting van 37 % van je gift.

 

Let op: als je nog andere eenmalige giften doet, geldt voor die giften de drempel van 1 % wel.

 

Klik op de knop hieronder om een pdf te downloaden om een periodieke gift vast te leggen. Bij een looptijd van tenminste 5 jaar geldt het belastingvoordeel. Je kunt telkens voor 5 jaar de periodieke gift opnieuw vastleggen, maar je kunt ook een periodieke gift voor onbepaalde tijd doen. Je kunt de overeenkomst voor periodieke giften altijd opzeggen na 5 jaar ook als je deze voor onbepaalde tijd hebt afgesloten. Op deze manier hoef je er niet elke 5 jaar aan te denken om de overeenkomst voor periodieke gift te vernieuwen.

 

DOWNLOAD DE IN TE VULLEN OVEREENKOMST VOOR PERIODIEKE GIFT AAN DE ARBORETUMKERK

 

Na downloaden beide formulieren invullen (één voor de gever en één voor de ontvanger), beide ondertekenen en opsturen naar:

 

Penningmeester Arboretumkerk Vrijzinnig op weg

Delhorstpad 6

6703 BE  Wageningen

 

Je krijgt dan het exemplaar voor de gever terug, ondertekend door de penningmeester en voorzien van een transactienummer. Dit transactienummer moet je vermelden bij je aangifte van giften bij je inkomstenbelastingaangifte.

 

Zorg er voor dat je eerste gift pas wordt overgemaakt, nadat je het formulier ondertekend hebt teruggekregen en na de ingangsdatum. Giten gedaan voor de ingangsdatum tellen niet mee bij de periodieke giften.

 

De Arboretumkerk stelt je gift zeer op prijs, om op die manier het werk van onze kerk te kunnen bekostigen. En de belastingdienst helpt een beetje mee op deze manier.

 

Informatie van de belastingdienst over Periodieke Giften 

 

+