Bericht

Zien, horen en verlangen

“Zien, horen en verlangen….”

 

Dit is het thema voor het seizoen dat voor ons ligt.

 

In alle openheid en met vriendelijke nieuwsgierigheid gaan we onderzoeken, hoe we de zeven

woorden waarin de identiteit van de Arboretumkerk is samengevat concreet kunnen maken. In

ons eigen leven en in de gemeente. De aloude, maar nog steeds fundamentele Werken van

Barmhartigheid kunnen daarbij wellicht helpen om met nieuwe ogen naar de zeven woorden

te kijken. Om dat niet te groot en te zwaar te maken, heeft iedereen op de startzondag van dit

seizoen twee kaartjes gekregen met daarop één woord en één barmhartig werk. Om mee te

nemen het seizoen in. Om met aandacht om ons heen te kijken en te luisteren: waar herkennen

we de woorden en barmhartige werken, hoe krijgen ze handen en voeten en welk verlangen

roepen ze op?

 

Als u nog niet twee van die kaartjes heeft, dan kunt u ze de komende weken meenemen uit de

kerk (de bakjes met kaartjes staan bij de ingang). Als u niet in de kerk komt, kunt u ook zelf

een van de zeven woorden en een barmhartig werk kiezen (of liever: prikken!).

Wordt vervolgd!

+