Welkom op de website van de Arboretumkerk

De kerk aan de Arboretumlaan in Wageningen, bekend als Arboretumkerk Vrijzinnig Op Weg, is het vrijzinnige huis voor mensen met uiteenlopende achtergrond.

 

U bent van harte welkom bij onze vieringen. Deze zijn ook digitaal te beluisteren via Youtube. Klik op LUISTEREN voor de Youtube kerkradio en op LEZEN om de liturgie te bekijken.

 

 

 

Zondag 7 juli 2024 :   Luisteren     Lezen  

 

Bericht

Wortels

Het logo van de boom heeft twee wortels. Zij verwijzen naar de oorsprong van de Arboretumkerk. Deze ligt in de doopsgezinde en de vrijzinnig-protestantse traditie.
 
De doopsgezinden hebben hun wortels in de zestiende eeuw, in het begin van de reformatie. Zij vormden kleine Bijbelse gemeenten, waar persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid kernwoorden waren. Vandaar hun voorkeur voor een persoonlijke geloofsbelijdenis en de volwassenendoop. Vanouds behoren zij tot de vredeskerken. De landelijke organisatie is te bereiken via: www.doopsgezind.nl

De vrijzinnig-protestantse traditie gaat terug naar de negentiende eeuw en kreeg vorm in groepen als de Nederlandse Protestantenbond (NPB). Ook in Wageningen ontstond een dergelijke afdeling. Zij staat voor een spiritualiteit waarvan de kernen zijn: verwondering over het bestaan, eerbied voor al wat leeft en een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft. De landelijke organisatie is te bereiken via: www.vrijzinnigen.nl

Sinds zomer 2012 treden we naar buiten als Arboretumkerk Vrijzinnig op weg.

+