Bericht

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van bezoekers van deze site worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Als u via contactformulieren persoonlijke gegevens naar de Arboretumkerk zendt, geeft u daarmee de Arboretumkerk toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling van de aanvraag of melding.
Bij hyperlinks is de Arboretumkerk niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de sites die u bezoekt.
De Arboretumkerk behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

+