Bericht

Jongeren

In de Arboretumkerk telt drie jongerengroepen die eens per maand samenkomen. Door gesprek, uitwisseling en je ‘slijpen’ aan verhalen uit de traditie en aan elkaar leren zij zichzelf en anderen beter kennen. De jongeren zitten op verschillende scholen en het heeft een toegevoegde waarde om gedachten en ervaringen te delen met mensen die niet je vrienden hoeven te zijn.

 

De groepen dragen bijzondere namen: DREK 12-14, Join(t) 14-15 en SOEP 16-19.

 

Er is een moment dat de jongere ook groep SOEP ontgroeid is. Vaak gaat dit samen met een andere stap in zijn of haar ontwikkeling. Tijdens een kleine pelgrimage maken we creatief de balans op. Het afscheid markeren we in een viering op de 4e zondag van juni. Met een passend ritueel en een symbolisch kado zwaaien we hen uit.

 

Leiding : Jorn den Hertog en Nienke Fousert-Leendertse in samenwerking met ouders van kinderen/ jongeren uit de gemeente

+