Bericht

Vrijzinnig op weg

 

Vrijzinnig op weg zijn is ons inziens een spannende onderneming. Die spanning kun je in het leven zelf herkennen. In de wereld staan verschillende tradities en verschillende waarheden naast elkaar. Er is een spanning die uitgehouden moet worden en die ons uitnodigt om dialogisch in de wereld te staan. Herkenbaar is de uitspraak van Meerten ter Borg: "Het is het lef om pal te staan voor een standpunt of doctrine, en tegelijkertijd dit standpunt niet te verabsoluteren. Het is het vermogen je in te zetten voor een traditie en daar aan verknocht te zijn, en tegelijkertijd de tekortkomingen te herkennen en te benoemen. Het is vermogen te erkennen dat jouw beeld van de werkelijkheid ook een interpretatie is”. Het gaat ons om een vrije maar gewortelde manier om met spiritualiteit en geloof om te gaan.

Vanuit de wortels verrijkt door velen zijn we een samen tot een boom geworden. Met een beetje fantasie kun je in het logo ook een mens zien. Daar gaat het ons om: mens en medemens zijn en daarin ontwikkelen en groeien.

+